Izjava o varstvu podatkov

1. Pregled informacij o varstvu podatkov

Splošna navodila
Napotki v nadaljevanju vam ponujajo poenostavljen pregled, kaj se zgodi z vašimi podatki, ko obiščete to spletno stran. Osebni podatki so vsi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati. Podrobne informacije glede varstva podatkov so na voljo v izjavi o varstvu podatkov v nadaljevanju tega besedila.
 
Beleženje podatkov na tej spletni strani
Kdo je odgovoren za beleženje podatkov na tej spletni strani?
Podatke na tej spletni strani obdeluje upravljavec spletne strani. Njegovi kontaktni podatki so na voljo v razdelku "Napotki glede odgovornega organa" v tej izjavi o varstvu podatkov.

Kako beležimo vaše podatke?
Podatke med drugim zbiramo tako, da nam jih vi sporočite. To so lahko npr. podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.
Druge podatke beležijo naši informacijski sistemi samodejno ali z vašo privolitvijo, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistemi in čas priklica spletnega mesta). Ti podatki se beležijo samodejno, ko obiščete spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?
Nekatere podatke beležimo za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Druge podatke lahko uporabimo za analiziranje vedenja uporabnikov.

Kakšne pravice imate glede svojih podatkov?
Imate pravico, da kadarkoli brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemniku in namenu shranjenih osebnih podatkov. Dodatno imate pravico, da zahtevate poprave ali brisanje teh podatkov. Če ste dali privolitev za obdelavo podatkov, lahko to privolitev za v prihodnje prekličete. Prav tako imate pravico, da v določenih okoliščinah zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu. V zvezi s tem in drugimi vprašanji o varstvu podatkov se lahko kadar koli obrnete na nas.
 
Analitična orodja in orodja zunanjih izvajalcev
Ko obiščete to spletno mesto, lahko statistično analiziramo vaše vedenje pri brskanju. Za to se uporabljajo predvsem tako imenovani programi za analiziranje. Podrobne informacije o teh programih za analiziranje so na voljo v izjavi o varstvu podatkov v nadaljevanju.

2. Gostovanje

Vsebine našega spletnega mesto gostujejo na spletnem mestu naslednjih ponudnikov:
 
incca
Ponudnik je
incca GmbH
Brückenstraße 1
83022 Rosenheim
(v nadaljevanju incca).

Za podrobnosti glejte izjavo o varstvu podatkov podjetja incca:  https://www.incca.com/privacy .
Uporaba s strani podjetja incca temelji na členu 6(1)(a) SUVP. V našem zakonitem interesu je, da zagotovimo čim bolj zanesljivo predstavitev našega spletnega mesta. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) SUVP in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.
 
Obdelava naročila
Za uporabo prej navedene storitve smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakon o varstvu podatkov in zagotavlja, da to podjetje obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu s SUVP.

3. Splošni napotki in obvezne informacije

Varstvo podatkov
Upravljavci teh strani jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov zelo resno. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno ter v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in to izjavo o varstvu podatkov. Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati. Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, katere podatke zbiramo in kako jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom to počnemo. Opozarjamo, da lahko pri prenosu podatkov prek interneta (npr. pri komunikaciji po elektronski pošti) obstajajo varnostne vrzeli. Podatkov ni mogoče popolnoma zaščitit pred dostopom tretjih oseb.
 
Napotek glede odgovornega organa
Za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu je odgovoren naslednji organ:
 
Albert Kerbl GmbH
Postfach 54
Felizenzell 9
84428 Buchbach
Telefon: +49 8086 933-100
E-pošta: info@kerbl.com


Odgovorni organ je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi odloča p namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov ipd.).
 
Čas shranjevanja
Če v tej izjavi o varstvu podatkov ni naveden poseben čas shranjevanja, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler ne preneha veljati namen za obdelavo podatkov. Če vložite upravičeno zahtevo za izbris ali prekličete privolitev za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, če nimamo drugih pravno dopustnih razlogov za shranjevanje vaših osebnih podatkov (npr. obdobja hrambe podatkov v skladu z davčno ali gospodarsko zakonodajo); v slednjem primeru bodo podatki izbrisani, ko ti razlogi ne bodo več veljali.
 
Splošni napotki o pravni podlagi za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu
Če ste privolili v obdelavo podatkov, bomo vaše osebne podatke obdelali na podlagi člena 6(1)(a) SUVP oz. člena 9(2)(a) SUVP, posebne kategorije podatkov pa na podlagi člena 9(1) SUVP. V primeru izrecne privolitve za prenos osebnih podatkov v tretje države bodo podatki dodatno obdelani na podlagi člena 49(1)(a) SUVP. Če ste privolili v shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v vaši končni napravi (npr. s prstnim odtisom naprave), se obdelava podatkov izvaja tudi na podlagi člena 25(1) TTDSG. Privolitev lahko kadarkoli prekličete. Če so vaši podatki potrebni za izvajanje pogodbe ali izvajanje pogodbenih ukrepov, bomo vaše podatke obdelali na podlagi člena 6(1)(a) SUVP. Poleg tega bomo vaše podatke obdelali, če so potrebni za izpolnitev pravne obveznosti na podlagi člena 6(1)(c) SUVP.
Podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s členom 6(1)(f) SUVP. Informacije o ustrezni pravni podlagi v vsakem posameznem primeru so navedene v naslednjih odstavkih te izjave o varstvu podatkov. 
 
Vprašanja za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov
Če imate vprašanja glede varstva podatkov, nam pošljite e-poštno sporočilo ali se neposredno obrnite na osebo, odgovorno za varstvo podatkov v naši organizaciji:
E-pošta:  datenschutz@kerbl.com
 
Napotek glede posredovanja podatkov v tretje države, ki niso varne z vidika zakonodaje o varstvu podatkov, in posredovanja ameriškim podjetjem, ki nimajo certifikata DPF.
Med drugim uporabljamo orodja podjetij s sedežem v tretjih državah, ki niso varne z vidika zakonodaje o varstvu podatkov, in orodja iz ZDA, katerih ponudniki niso certificirani v skladu z okvirjem za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA (DPF). Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo v te države in se tam obdelujejo. Opozarjamo, da v tretjih državah, ki niso varne z vidika zakonodaje o varstvu podatkov, ni mogoče zagotoviti ravni varstva podatkov, primerljive z EU.
Opozarjamo, da imajo ZDA kot varna tretja država na splošno raven varstva podatkov, ki je primerljiva z ravnijo varstva podatkov v EU. Prenos podatkov v ZDA je torej dovoljen, če je prejemnik certificiran v skladu z "Okvirom za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF) ali ima ustrezna dodatna jamstva. Informacije o prenosih v tretje države, vključno s prejemniki podatkov, so na voljo v tej izjavi o varstvu podatkov.
 
Prejemniki osebnih podatkov
V okviru naše poslovne dejavnosti sodelujemo z različnimi zunanjimi organi. V nekaterih primerih to zahteva tudi posredovanje osebnih podatkov tem zunanjim organom. Zunanjim organom posredujemo osebne podatke le, če je to potrebno v okviru izpolnjevanja pogodbe, če smo k temu zakonsko zavezani (npr. posredovanje podatkov davčnim organom), če imamo zakonit interes za posredovanje podatkov v skladu s členom 6(1)(f) SUVP ali če posredovanje podatkov dovoljuje druga pravna podlaga. Kadar uporabljamo obdelovalce, osebne podatke svojih strank posredujemo le na podlagi veljavne pogodbe o obdelavi naročil. V primeru skupne obdelave se sklene pogodba o skupni obdelavi.
 
Preklic privolitve za obdelavo podatkov
Številni postopki obdelave podatkov so mogoči le z vašo izrecno privolitvijo. Dano privolitev lahko kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.
 
Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu trženju (člen 21 SUVP)
ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA ČLENU 6 (1) (E) ALI (F) SUVP, IMATE PRAVICO KADAR KOLI UGOVARJATI OBDELAVI SVOJIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA POSEBNEGA POLOŽAJA; TO VELJA TUDI ZA OBLIKOVANJE PROFILOV NA PODLAGI TEH DOLOČB. USTREZNO PRAVNO PODLAGO, NA KATERI TEMELJI OBDELAVA, NAJDETE V TEJ IZJAVI O VARSTVU PODATKOV. ČE VLOŽITE UGOVOR, VAŠI ZADEVNI OSEBNI PODATKI NE BODO VEČ OBDELOVANI, RAZEN ČE BOMO DOKAZALI PREPRIČLJIVE ZAKONITE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI ODTEHTAJO VAŠE INTERESE, PRAVICE IN SVOBOŠČINE, ALI ČE JE OBDELAVA NAMENJENA UVELJAVLJANJU, ZASLEDOVANJU ALI OBRAMBI PRAVNIH ZAHTEVKO V(UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21 (1) SUVP). ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI ZA NAMEN TAKEGA TRŽENJA; TO VELJA TUDI ZA OBLIKOVANJE PROFILOV, ČE JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM TRŽENJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI POZNEJE NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21 (2) SUVP).
 
 
Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu
V primeru kršitev SUVP imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico do pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve. Pravica do pritožbe ne posega v nobeno drugo upravno ali sodno pravno sredstvo.
 
Pravica do prenosljivosti podatkov
Pravico imate, da podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali za izvajanje pogodbe, posredujemo vam ali tretji osebi v uporabljani, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.
 
Informacije, popravki in izbris
V okviru veljavnih zakonskih določb imate kadar koli pravico do brezplačnih informacij o vaših shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in po potrebi pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov. V zvezi s tem in drugimi vprašanji o varstvu osebnih podatkov se lahko kadar koli obrnete na nas.
 
Pravica do omejitve obdelave
Imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V ta namen nas lahko kadarkoli kontaktirate. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih: če izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, običajno potrebujemo nekaj časa, da to preverimo. V času trajanja preverjanja imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Če je/je bila obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, imate pravico, da namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
Če ste vložili ugovor v skladu s členom 21(1) SUVP, je treba uskladiti vaše in naše interese. Dokler še ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko ti podatki poleg shranjevanja obdelujejo samo z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.
 
Šifriranje SSL oziroma TLS
To spletno mesto uporablja šifriranje SSL oziroma TLS iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki jih pošljete nam kot upravljavcu spletnega mesta. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.
Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo prebrati podatkov, ki nam jih posredujete.
 
Šifrirane plačilne transakcije na tem spletnem mestu
Če nam morate po sklenitvi pogodbe o plačljivi storitvi posredovati svoje plačilne podatke (npr. številko računa v primeru odobritve direktne obremenitve), so ti podatki potrebni za obdelavo plačil. Plačilne transakcije z običajnimi plačilnimi sredstvi (Visa/MasterCard, direktna bremenitev) potekajo izključno prek šifrirane povezave SSL ali TLS. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.
Pri šifrirani komunikaciji tretje osebe ne morejo prebrati vaših plačilnih podatkov, ki nam jih posredujete.

4. Beleženje podatkov na tej spletni strani

Piškotki
Naše spletne strani uporabljajo tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhni podatkovni paketi in vaši končni napravi ne povzročajo nobene škode. V vaši končni napravi so shranjeni začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) ali trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo ob koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni v vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete sami ali dokler jih samodejno ne izbriše vaš spletni brskalnik.
Piškotki so lahko naši (piškotki prve osebe) ali od drugih podjetij (tako imenovani piškotki tretjih oseb). Piškotki tretjih oseb omogočajo integracijo določenih storitev drugih podjetij v spletna mesta (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev). Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično potrebni, saj nekatere funkcije spletnega mesta brez njih ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se lahko uporabljajo za analiziranje vedenja uporabnikov ali za namene oglaševanja.
Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije, zagotavljanje določenih funkcij, ki ste jih zahtevali (npr. za funkcijo nakupovalne košarice), ali za optimizacijo spletnega mesta (npr. piškotki za merjenje spletnega občinstva) (potrebni piškotki), se shranjujejo na podlagi člena 6(1)(f) SUVP, razen če je navedena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes za shranjevanje potrebnih piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bila zahtevana privolitev za shranjevanje piškotkov in primerljivih tehnologij prepoznavanja, se obdelava izvaja izključno na podlagi te privolitve (člen 6(1)(a) SUVP in člen 25(1) TTDSG); privolitev lahko kadar koli prekličete.
Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in jih dovolite le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če so piškotki deaktivirani, je funkcionalnost tega spletnega mesta lahko omejena.
Kateri piškotki in storitve se uporabljajo na tem spletnem mestu, si lahko preberete v tem pravilniku o zasebnosti.
 
Soglasje z Usercentrics
To spletno mesto uporablja tehnologijo soglasja podjetja Usercentrics, da pridobi vaše soglasje za shranjevanje določenih piškotkov v vaši končni napravi ali za uporabo določenih tehnologij in to dokumentira v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Ponudnik te tehnologije je podjetje Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, spletno mesto: https://usercentrics.com/de/ (v nadaljevanju "Usercentrics"). Ko vstopite na naše spletno mesto, se podjetju Usercentrics posredujejo naslednji osebni podatki: Vaša privolitev(-e) oziroma preklic vaše privolitve, vaš IP-naslov,naslov, informacije o vašem brskalniku, podatki o vaši končni napravi, čas vašega obiska spletnega mesta, poleg tega podjetje Usercentrics v vaš brskalnik shrani piškotek, da vam lahko dodeli dodeljene privolitve oziroma njihov preklic. Tako zbrani podatki so shranjeni, dokler od nas ne zahtevate njihovega izbrisa, dokler sami ne izbrišete piškotka Usercentrics ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen. Obvezne zakonske obveznosti hrambe ostanejo nespremenjene. Usercentrics se uporablja za pridobivanje zakonsko predpisanih privolitev za uporabo določenih tehnologij. Pravna podlaga je člen 6(1)(c) SUVP.
 
Obdelava naročila
Za uporabo prej navedene storitve smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakon o varstvu podatkov in zagotavlja, da to podjetje obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu s SUVP.

5. Orodja za analizo in oglaševanje

Google Analytics
To spletno mesto uporablja funkcije storitve za spletno analizo Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Google Analytics upravljavcu spletnega mesta omogoča analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta. Pri tem upravljavec spletnega mesta prejme različne podatke o uporabi, kot so ogledi strani, trajanje obiska, uporabljeni operacijski sistemi in izvor uporabnika. Ti podatki so dodeljeni ustrezni končni napravi uporabnika. ID uporabnika ni dodeljen. Poleg tega nam Google Analytics med drugim omogoča, da beležimo vaše premike z miško in pomikanje ter klike. Google Analytics uporablja tudi različne pristope modeliranja za razširitev zbranih podatkovnih nizov in pri analizi podatkov uporablja tehnologije strojnega učenja. Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namen analize vedenja uporabnikov (npr. piškotki ali prstni odtisi naprav). Informacije, ki jih Google zbere o uporabi tega spletnega mesta, se običajno prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA in tam shranijo.
Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) SUVP in členom 25(1) TTDSG. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.
Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, ki zagotavlja skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje s certifikatom DPF se zaveže, da bo spoštovalo te standarde za varstvo podatkov. Za več informacij se obrnite na ponudnika na naslednji povezavi:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?
contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
 
Vtičnik brskalnika
Zbiranje in obdelavo podatkov s strani družbe Google lahko preprečite tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Več informacij o tem, kako Google Analytics obdeluje podatke uporabnikov, najdete v pravilniku o zasebnosti družbe Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
 
Signali Google
Uporabljamo signale Google. Ko obiščete naše spletno mesto, Google Analytics med drugim zbira podatke o vaši lokaciji, zgodovini iskanja in zgodovini storitve YouTube ter demografske podatke (podatke o obiskovalcih). Ti podatki se lahko uporabijo za prilagojeno oglaševanje s pomočjo storitve Google Signal. Če imate račun Google, bodo podatki o obiskovalcih iz storitve Google Signal povezani z vašim računom Google in uporabljeni za prilagojena oglasna sporočila. Podatki se uporabljajo tudi za pripravo anonimnih statistik o vedenju naših uporabnikov.
 
Obdelava naročila
Z družbo Google smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil in pri uporabi storitve Google Analytics v celoti upoštevamo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov.
 
Merjenje elektronske trgovine v storitvi Google Analytics
To spletno mesto uporablja funkcijo "merjenje elektronskega poslovanja" storitve Google Analytics. S pomočjo merjenja elektronske trgovine lahko upravljavec spletnega mesta analizira nakupno vedenje obiskovalcev spletnega mesta in tako izboljša svoje kampanje spletnega trženja. Tu se beležijo informacije, kot so oddana naročila, povprečne vrednosti naročil, stroški dostave in čas od ogleda do nakupa izdelka. Te podatke lahko Google povzame pod ID transakcije, ki je dodeljen zadevnemu uporabniku ali njegovi napravi.
 
Matomo
To spletno mesto uporablja odprtokodno storitev spletne analitike Matomo. S pomočjo storitve Matomo lahko zbiramo in analiziramo podatke o uporabi našega spletnega mesta s strani obiskovalcev spletnega mesta. Tako lahko med drugim ugotovimo, kateri ogledi strani so bili opravljeni, kdaj in iz katere regije prihajajo. Zbiramo tudi različne dnevniške datoteke (npr. IP-naslov, napotitev, uporabljene brskalnike in operacijske sisteme) in lahko izmerimo, ali obiskovalci našega spletnega mesta izvajajo določena dejanja (npr. klike, nakupe itd.). Uporaba tega analitičnega orodja temelji na členu 6(1)(f) SUVP. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes za analizo vedenja uporabnikov, da bi optimiziral svoje spletno mesto in oglaševanje. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) SUVP in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.
 
Anonimizacija IP
Za analizo s storitvijo Matomo uporabljamo anonimizacijo IP-naslova. Vaš IP-naslov se pred analizo skrajša, tako da ga ni več mogoče jasno pripisati vam.
 
Analiza brez piškotkov
Storitev Matomo smo konfigurirali tako, da v vašem brskalniku ne shranjuje piškotkov.
 
Gostovanje
Matomo gostimo izključno na lastnih strežnikih, tako da vsi podatki o analizi ostanejo pri nas in se ne posredujejo naprej.
 
Sledenje konverzijam Google
To spletno mesto uporablja sledenje konverzijam Google. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. S sledenjem konverzijam lahko družba Google in mi vidimo, ali je uporabnik izvedel določena dejanja. Tako lahko na primer ocenimo, kako pogosto so pritisnjeni kateri gumbi na našem spletnem mestu in kateri izdelki so bili najpogosteje ogledani ali kupljeni. Te informacije se uporabljajo za izdelavo statistike pretvorb. Ugotovimo skupno število uporabnikov, ki so kliknili na naše oglase, in dejanja, ki so jih opravili. Ne prejmemo nobenih informacij, s katerimi bi lahko uporabnika identificirali. Google uporablja piškotke ali primerljive tehnologije prepoznavanja za namene identifikacije.
Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) SUVP in členom 25(1) TTDSG. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.
Več informacij o sledenju konverzijam v podjetju Google najdete v pravilniku o zasebnosti družbe Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, ki zagotavlja skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje s certifikatom DPF se zaveže, da bo spoštovalo te standarde za varstvo podatkov. Za več informacij se obrnite na ponudnika na naslednji povezavi:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?
contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

6. Novice

Podatki za prejemanje novic
Če želite prejemati novice, ki so na voljo na spletnem mestu, od vas potrebujemo e-poštni naslov in podatke, ki nam omogočajo, da preverimo, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova in ali se strinjate s prejemanjem novic. Dodatnih podatkov ne zbiramo ali jih zbiramo le prostovoljno. Za pošiljanje novic uporabljamo ponudnike storitev pošiljanja novic, ki so opisani v nadaljevanju.
 
CleverReach
Spletno mesto za pošiljanje novic uporablja CleverReach. Ponudnik je CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Nemčija (v nadaljevanju "CleverReach"). CleverReach je storitev za organizacijo in analizo distribucije novic. Podatki, ki jih vnesete za prejemanje novic (npr. e-poštni naslov), so shranjeni na strežnikih družbe CleverReach v Nemčiji ali na Irskem.
Novice, ki jih pošiljamo s storitvijo CleverReach, nam omogočajo, da analiziramo vedenje prejemnikov novic. Med drugim je mogoče analizirati, koliko prejemnikov je odprlo sporočilo z novicami in kako pogosto je bila kliknjena katera povezava v novicah. S tako imenovanim sledenjem konverzijam je mogoče analizirati tudi, ali je bilo po kliku na povezavo v novicah izvedeno vnaprej določeno dejanje (npr. nakup izdelka na tem spletnem mestu). Za več informacij o analizi podatkov s pomočjo novic CleverReach obiščite:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.
Obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) SUVP). To soglasje lahko kadar koli prekličete tako, da se odjavite od prejemanja novic. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov. Če ne želite analize družbe CleverReach, se morate odjaviti od prejemanja novic. Povezavo do tega najdete v vsakem sporočilu z novicami. Podatke, ki jih posredujete za prejemanje novic, bomo mi ali ponudnik storitev pošiljanja novic hranili, dokler se ne odjavite od prejemanja novic, po odjavi od prejemanja novic pa bodo izbrisani s seznama prejemnikov novic. To ne vpliva na podatke, ki smo jih shranili za druge namene. Ko se odjavite s seznama prejemnikov novic, bomo vaš e-poštni naslov po potrebi shranili na črni seznam, da bi preprečili pošiljanje novic v prihodnje. Podatki s črnega seznama bodo uporabljeni samo v ta namen in ne bodo združeni z drugimi podatki. To služi vašemu in našemu interesu, da pri pošiljanju novic upoštevamo zakonske zahteve (zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) SUVP). Shranjevanje na črnem seznamu ni časovno omejeno.
 
Shranjevanju lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našim zakonitim interesom.
Za več podrobnosti glejte pravilnik o zasebnosti CleverReach na naslovu:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.
 
Obdelava naročila
Za uporabo prej navedene storitve smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakon o varstvu podatkov in zagotavlja, da to podjetje obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu s SUVP.

7. Vtičniki in orodja

YouTube z razširjenim varstvom podatkov
To spletno mesto vgrajuje videoposnetke iz spletnega mesta YouTube. Upravljavec strani je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Storitev YouTube uporabljamo v razširjenem načinu varovanja podatkov. Po navedbah storitve YouTube ta način pomeni, da YouTube ne shranjuje nobenih informacij o obiskovalcih tega spletnega mesta, preden si ogledajo videoposnetek. Vendar razkritje podatkov partnerjem YouTube ni nujno izključeno z razširjenim načinom varstva podatkov. Tako se YouTube – ne glede na to, ali si ogledate videoposnetek – poveže z omrežjem za trženje Google. Ko na tem spletnem mestu zaženete videoposnetek YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. To strežniku YouTube pove, katere naše strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, YouTube omogočite, da vaše brskanje neposredno poveže z vašim osebnim profilom. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz računa YouTube.
Poleg tega lahko YouTube po zagonu videoposnetka v vašo končno napravo shrani različne piškotke ali uporabi primerljive tehnologije prepoznavanja (npr. prstni odtis naprave). Na ta način lahko YouTube pridobi informacije o obiskovalcih te spletne strani. Te informacije se med drugim uporabljajo za zbiranje statističnih podatkov o videu, izboljšanje uporabniške izkušnje in preprečevanje poskusov goljufij. Po potrebi se lahko po začetku videoposnetka YouTube sprožijo nadaljnji postopki obdelave podatkov, na katere nimamo vpliva. YouTube se uporablja za privlačno predstavitev naših spletnih ponudb. To omogoča zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) SUVP. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) SUVP in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.
Za več informacij o zasebnosti v povezavi z YouTube si oglejte njihov pravilnik o zasebnosti:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, ki zagotavlja skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje s certifikatom DPF se zaveže, da bo spoštovalo te standarde za varstvo podatkov. Za več informacij se obrnite na ponudnika na naslednji povezavi:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?
contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
 
Vimeo brez sledenja (ne sledi)
To spletno mesto uporablja vtičnike video portala Vimeo. Ponudnik je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ZDA.
Ko obiščete eno od naših strani z videoposnetki Vimeo, se vzpostavi povezava s strežniki Vimeo. To strežniku Vimeo pove, katere naše strani ste obiskali. Poleg tega Vimeo pridobi vaš IP-naslov. Vendar smo Vimeo nastavili tako, da Vimeo ne bo sledil vaši uporabniški dejavnosti in ne bo nastavljal piškotkov. Vimeo se uporablja za privlačno predstavitev naših spletnih ponudb.
To omogoča zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) SUVP. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) SUVP; privolitev je mogoče kadar koli preklicati.
Prenos podatkov v ZDA po standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije in navedbah družbe Vimeo temelji na "zakonitih poslovnih interesih". Podrobnosti so na voljo tukaj: https://vimeo.com/privacy.
Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki so na voljo v pravilniku o zasebnosti družbe Vimeo na naslovu: https://vimeo.com/privacy.
 
Pisave Google (lokalno gostovanje)
To spletno mesto za enoten prikaz pisav porablja tako imenovane pisave Google, ki jih zagotavlja družba Google. Pisave Google so lokalno nameščene. Povezava s strežniki Google se ne vzpostavi. Za več informacij o pisavah Google glejte https://developers.google.com/fonts/faq in v izjavi o varstvu podatkov družbe Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
 
Google zemljevidi
To spletno mesto uporablja kartografsko storitev Google zemljevidi. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Za uporabo funkcij Google zemljevidi je treba shraniti vaš IP-naslov. Te informacije se običajno prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA in se tam shranijo. Ponudnik tega spletnega mesta nima vpliva na ta prenos podatkov. Če je funkcija Google zemljevidi aktivirana, lahko družba Google za namene enotnega prikaza pisav uporabi pisave Google. Ko prikličete Google zemljevide, brskalnik v predpomnilnik brskalnika naloži potrebne spletne pisave, da se besedila in pisave pravilno prikažejo.
Storitev Google zemljevidi se uporablja zaradi privlačne predstavitve naših spletnih ponudb in lažjega iskanja krajev, ki jih navajamo na spletnem mestu. To omogoča zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) SUVP. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) SUVP in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.
Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU.
Podrobnosti so na voljo tukaj:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ in
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

8. Elektronska trgovina in ponudniki plačil

Prenos podatkov ob sklenitvi pogodbe za spletne trgovine, trgovce in odpremo blaga
Ko pri nas naročite blago, vaše osebne podatke posredujemo prevoznemu podjetju, ki je pooblaščeno za dostavo, in ponudniku plačilnih storitev, ki je pooblaščen za obdelavo plačila. Posredovani so le tisti podatki, ki jih zadevni ponudnik storitev potrebuje za opravljanje svojih nalog. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(b) SUVP, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih ukrepov. Če ste v skladu s členom 6(1)(a) SUVP dali privolitev, bomo vaš e-poštni naslov posredovali prevoznemu podjetju, pooblaščenemu za dostavo, da vas lahko po e-pošti obvesti o stanju odpreme vašega naročila. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete.